ÍNDEX

Pròleg: Una manera de veure el món (per Llorenç Capellà)

Presentació: Pensar i escriure

1.-Una senyora de negre

2.-L'ordinador diu ...

3.-Internet, i això què és?

4.- Viure a la bústia electrònica

5.- Jo estim aquesta empresa!

6.- Mestres d'aixa (informàtics)

7.- Entre Hal i Aibo

8.- Escampa la llum arreu

9.- Dois

10.- Homenatges